Bladkoning – Phylloscopus inornatus (2.0)

De Bladkoning

Een vogeltje van 10cm wat amper stil zit en vrij lastig is om te zien, laat staan te fotograferen.

De Bladkoning is in Nederland alleen te horen en te zien tijdens de najaarstrek, eind September tot ongeveer half Oktober, en dan vrijwel alleen langs de Noordkust en onze eilanden.

Bladkoning – Phylloscopus inornatus

Zeer kleine, tot de phylloscopusfamilie behorende zanger, die broedt in de taiga in Siberië. Deze soort is een vrij zeldzame, maar regelmatig in Nederland voorkomende herfstgast, voornamelijk in de nabijheid van de kust. Tot 1967 was de soort een dwaalgast. In dat jaar vond de eerste influx plaats. Vanaf dit jaar zijn de aantallen in Nederland gestaag toegenomen, een ontwikkeling die ook buiten Nederland werd vastgesteld. Enerzijds heeft dit waarschijnlijk te maken met een grotere waarnemingsactiviteit en betere (determinatie)kennis; anderzijds zijn de aantallen wellicht ook daadwerkelijk objectief toegenomen.