Grauwe Kiekendief – Circus pygargus

De Grauwe Kiekendief is de kleinste en slankste van de vier in Nederland voorkomende Kiekendieven. Een zomervogel die pas in april en mei arriveert uit de overwinteringsgebieden in Afrika en alweer in augustus en september vertrekt. Zeldzame broedvogel van akkers – vooral in Groningen. Vroeger ook in duinen, hoogveen, heide en moerassen. Door intensieve bescherming behouden als Nederlandse broedvogel.

Grauwe Kiekendief – Circus pygargus

Grauwe Kiekendief – Circus pygargus

Draaihals – Jynx torquilla

De Draaihals is met zijn bruine camouflagekleuren een heel ander soort specht dan de bekende grote bonte specht. In Nederland vooral als zeldzame doortrekker te zien. Hij nestelt in boomholten vooral in berken. Alleen tijdens de broedperiode zitten Draaihalzen vaak, zoals de andere spechten, tegen een boomstam; de rest van het jaar vooral op de grond. Draaihalzen foerageren op de grond in schrale pioniervegaties op zandgrond en leven van mieren. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Woudaap – Ixobrychus minutus

Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insecten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen, en zijn daarin moeilijk waar te nemen. Woudapen leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een Woudaap is een zeldzame aangelegenheid. In vlucht is met name een mannetje Woudaap opvallend: een zwarte rug en vleugels met blonde lichtgele dekveren zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitgesloten.

Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus

Een deel van de Latijnse/wetenschappelijke naam is vrij makkelijk te herleiden als je hun vluchtgedrag ziet, overigens geldt dit voor alle Kiekendieven.
Namelijk het is 1ste gedeelte Circus……het zijn werkelijk grootse acrobaten in de lucht.

Grutto – Limosa limosa

De Grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de Grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel Grutto’s als in Nederland. In 2016 is de Grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.

Veldleeuwerik – Alauda arvensis

De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vleigen om in de buurt bij het vrouwtje te landen.
Helaas gaat het zeer slecht met de veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen.

Hop – Upupa epops

30 jaren geleden zag ik m’n 1ste Hop, dat was op een Spaans eilandje genaamd Formentera.

De laatste jaren worden er met enige regelmaat Hoppen gezien in Nederland, zo ook op Texel.
Ieder bezoek aan Texel bleek keer op keer mijn achilleshiel te zien……of ik was net van het eiland af (of stond in de rij bij de boot) dat er 1 werd gemeld op Texel, of ik was halverwege richting Texel (in Zurich) werd een Hop gemeld in Groningen op ongeveer 10KM van m’n huis.

Afgelopen Donderdag (16 November 2017) toch maar de gok gewaagd om naar Texel te gaan, aangezien er al langere tijd 1 op het eiland aanwezig is……..dit keer met succes, eindelijk.
En ‘k ben er ook heeeeeel blij mee.

Porseleinhoen – Porzana porzana

Het porseleinhoen is een verborgen levende moerasvogel, die leeft van plantaardig voedsel en klein gedierte. Zijn leefgebied is nogal ontoegankelijk: natte uiterwaarden, randen van zegge-, lisdodde- en rietmoerassen en ondergelopen graslanden. Belangrijk is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan 15 centimeter. Het is de roep van de vogel die in het voorjaar zijn aanwezigheid meestal verraadt: een fluitend “hwiet!”, ook wel omschreven als een zweepslag. In de nazomer zijn ze soms te zien aan slikranden van rietvelden.

Kleinst Waterhoen (Pul) – Porzana pusilla

Het kleinst Waterhoen horen en zien is al zeer zeldzaam….maar het geluk hebben om een Pul (jong beest) te mogen zien en fotograferen is zo goed als uniek.

Kleinst Waterhoen – Porzana pusilla

Het kleinst waterhoen is – zoals de naam al zegt – de kleinste ral van Europa. De vogel is een zeldzame broedvogel en wordt zelden gezien; wordt meestal ontdekt door de kenmerkende roep: een kikkerachtige, lange ratel.