Velduil – Asio flammeus (Part 3)

In tegenstelling tot de meeste andere uilen zijn velduilen ook overdag actief. De vogel jaagt in een trage glijvlucht boven open landschap. Aan het begin van de broedtijd baltsen velduilen hoog in de lucht met diepe, trage vleugelslagen. Ook klapt de vogel dan met de vleugels. De rug is donker met talrijke vaalwitte vlekken. Doordat ook de buik en de onderzijde vaalwit zijn, maakt de vogel met name in de vlucht een lichte indruk.

Velduil – Asio flammeus (Part 2)

Sinds een aantal weken vertoeven een 4tal Velduilen in het Lauwersmeergebied, regelmatig liggen ze in een conflict met elkaar, maar ook met de Torenvalken en een Blauwe Kiekendief.
Deze schouwspellen leveren geweldige maar moeilijk te fotograferen momenten op, gelukkig gaan de uiltjes ook wel eens op een paaltje zitten.

Velduil – Asio flammeus (Part 1)

De velduil heeft ook oorpluimen, maar die zijn minstens de helft korter dan die van de ransuil. De velduil heeft zijn nest op de grond tussen lage begroeiing in de duinen, op heidevelden, kwelders, hoogveen en akkers.
Velduilen jagen vaak overdag op muizen en andere kleine dieren.
Ze komen voor in heel Noord-Europa, Azië en Noord-Amerika. Vroeger was de velduil een algemene soort in Nederland maar hij is de laatste tientallen jaren flink in aantal achteruit gegaan. In ons land schommelen de aantallen rond de 100 broedparen die voornamelijk te vinden zijn op de Waddeneilanden.