Bruine Klauwier – Lanius cristatus

De Bruine Klauwier is een zangvogel die in een groot deel van Azië broedt en overwintert in het oriëntaals gebied. Deze soort is zeer nauw verwant aan de grauwe klauwier (L. collurio) en de Daurische klauwier (L. isabellinus) en werden vroeger wel als ondersoorten van elkaar beschouwd.

De Bruine Klauwier is gemiddeld 20 cm lang. De vogel is overwegend bruin van boven en hij heeft een afgeronde staart. De vogel heeft een zwart “masker” rond het oog en daarboven een lichte wenkbrauwstreep. De buik en borst zijn roomkleurig, maar de flanken toe meer roodbruin. Het vrouwtje is valer gekleurd en heeft een op visschubben gelijkend verenkleed op de borst en het masker is donkerbruin in plaats van zwart.

Op 18 Januari 2014 is in het Achterhoekse Veldhunten een Bruine Klauwier gespot; dit is de eerste bevestigde waarneming in Nederland.
OP 27 Februari 2017 kwam de melding van de 2de Bruine Klauwier Nederland (Den Helder).