Gestreepte Strandloper – Calidris melanotos

De gestreepte strandloper broedt in noordelijk Siberië, westelijk en noordelijk Alaska en noordelijk Canada. Het is een lange afstands trekvogel die overwintert in Australië en Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. Het leefgebied in de zomer bestaat uit arctische, vochtige en rijk begroeide toendra. In de overwinteringsgebieden verblijft de vogel in een groot aantal typen draslanden, zowel met zout, zout als brak water, zoals wadden, moerassen langs rivieren en meren, natte weilanden, lagunes en oevers van meren op hoogvlaktes tot op 4500 m boven de zeespiegel.