Kleine Geelpootruiter – Tringa flavipes

Deze soort komt in het algemeen voor in Noord-Amerika, maar dwaalt vaak af richting West Europa.
Ze broeden in open plekken van bossen, open gebieden nabij meren tot op de Toendra’s van Alaska en centraal Canada.
In de Winter zijn ze te vinden bij modderbanken en moerasgebied.

Voor Nederland is het een zeer zeldzame soort.