Bruine Boszanger – Phylloscopus fuscatus

Bruine Boszangers zijn zangvogels, die broeden in het oosten van Siberiƫ, westelijk tot aan de Ob. De soort overwintert in het oosten van India en het zuidoosten van Aziƫ. In West-Europa is Bruine Boszanger een zeldzame maar regelmatige herfstgast. In Nederland werd deze soort voor het eerst vastgesteld als dwaalgast in 1978 (ringvangst). De laatste 30 jaren is de soort vervolgens vrijwel jaarlijks waargenomen en vaak waren er meerdere gevallen per jaar, of zelfs kleine influxen, zoals in 1987 en in 2003. Ook heeft in de extreem zachte winter van 2006-2007 een exemplaar overwinterd in de provincie Groningen. Het is een open vraag of het toegenomen aantal waarnemingen van deze soort in Noordwest-Europa te danken is aan toegenomen determinatiekennis, of dat er ook andere factoren in het spel zijn. De beste maanden voor deze soort zijn oktober (met name de laatste decade) en november (vooral de eerste decade).