Bladkoning – Phylloscopus inornatus

Zeer kleine, tot de phylloscopusfamilie behorende zanger, die broedt in de taiga in Siberiƫ. Deze soort is een vrij zeldzame, maar regelmatig in Nederland voorkomende herfstgast, voornamelijk in de nabijheid van de kust. Tot 1967 was de soort een dwaalgast. In dat jaar vond de eerste influx plaats. Vanaf dit jaar zijn de aantallen in Nederland gestaag toegenomen, een ontwikkeling die ook buiten Nederland werd vastgesteld. Enerzijds heeft dit waarschijnlijk te maken met een grotere waarnemingsactiviteit en betere (determinatie)kennis; anderzijds zijn de aantallen wellicht ook daadwerkelijk objectief toegenomen.