Porseleinhoen – Porzana porzana

Het porseleinhoen is een verborgen levende moerasvogel, die leeft van plantaardig voedsel en klein gedierte. Zijn leefgebied is nogal ontoegankelijk: natte uiterwaarden, randen van zegge-, lisdodde- en rietmoerassen en ondergelopen graslanden. Belangrijk is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan 15 centimeter. Het is de roep van de vogel die in het voorjaar zijn aanwezigheid meestal verraadt: een fluitend “hwiet!”, ook wel omschreven als een zweepslag. In de nazomer zijn ze soms te zien aan slikranden van rietvelden.

Kleinst Waterhoen (Pul) – Porzana pusilla

Het kleinst Waterhoen horen en zien is al zeer zeldzaam….maar het geluk hebben om een Pul (jong beest) te mogen zien en fotograferen is zo goed als uniek.

Kleinst Waterhoen – Porzana pusilla

Het kleinst waterhoen is – zoals de naam al zegt – de kleinste ral van Europa. De vogel is een zeldzame broedvogel en wordt zelden gezien; wordt meestal ontdekt door de kenmerkende roep: een kikkerachtige, lange ratel.