Zwartkeellijster – Turdus atrogularis

De Zwartkeellijster broedt in de Siberische taiga, westelijk tot aan het Oeralgebergte. De soort overwintert in de Himalaya en verder westelijk tot Iran. De soort is nauw verwant aan de Roodkeellijster, die afhankelijk van taxonomische inzichten, soms als soort en soms als ondersoort wordt gezien. De Zwartkeellijster is in Europa een dwaalgast, ook in Nederland. Er zijn inmiddels zes aanvaarde gevallen op de Nederlandse lijst, allen in het winterseizoen, en allen in de noordelijke helft van het land. Opvallend genoeg waren er twee gevallen binnen de gemeente Groningen. In de meeste gevallen worden Zwartkeellijsters ’s winters gevonden in stedelijke gebieden.