Drieteenstrandloper – Calidris alba

De Drieteenstrandloper is vooral bekend van het strand, waar ze in groepjes voedsel zoeken en snel wegrennen voor de aanrollende golven. Hij is uniek onder de strandlopers omdat hij de achterteen mist. In de winter is hij overwegend wit, wat hem de wetenschappelijke naam “Calidris alba” heeft opgeleverd.

Grote Stern – Sterna sandvicensis

Lepelaar – Platalea leucorodia

Bonte Strandloper – Calidris alpina

Fuut – Podiceps cristatus

Krombekstrandloper – Calidris ferruginea