Koningseider – Somateria spectabilis (Man)

De Koningseider broedt in het hoge noorden, van Canada tot in Siberie. In de winter zakt hij naar het zuiden en is soms te zien tussen de gewone Eidereenden. Het mannetje is goed te herkennen aan de mooie oranje snavelbasis.

In 2014 mocht ik samen met m’n vader het Vrouwtje al aanschouwen in de NIOZ haven op Texel…..maar het Mannetje is toch vele malen mooier.

Koningsdag 2018 heb ik dit mooie volwassen mannetje in zomerleed mogen fotograferen op Texel.

Kluut – Recurvirostra avosetta

De Kluut is uniek door zijn opvallende zwart-witte verenkleed, lange poten en zijn opgewipte snavel. Hiermee zeeft hij door het slik om kleine slakjes, wormpjes en garnaaltjes te vinden. Broedt in kolonies, vooral in zoute gebieden aan de kust, maar ook in het binnenland. Als hij kuikens heeft suggereert een Kluut dat hij gewond is. Hij laat dan een vleugel hangen om de aandacht van de belager af te leiden.

Drieteenstrandloper – Calidris alba

De Drieteenstrandloper is vooral bekend van het strand, waar ze in groepjes voedsel zoeken en snel wegrennen voor de aanrollende golven. Hij is uniek onder de strandlopers omdat hij de achterteen mist. In de winter is hij overwegend wit, wat hem de wetenschappelijke naam “Calidris alba” heeft opgeleverd.

Grutto – Limosa limosa

De Grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de Grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel Grutto’s als in Nederland. In 2016 is de Grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.

Veldleeuwerik – Alauda arvensis

De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vleigen om in de buurt bij het vrouwtje te landen.
Helaas gaat het zeer slecht met de veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen.

Hop – Upupa epops

30 jaren geleden zag ik m’n 1ste Hop, dat was op een Spaans eilandje genaamd Formentera.

De laatste jaren worden er met enige regelmaat Hoppen gezien in Nederland, zo ook op Texel.
Ieder bezoek aan Texel bleek keer op keer mijn achilleshiel te zien……of ik was net van het eiland af (of stond in de rij bij de boot) dat er 1 werd gemeld op Texel, of ik was halverwege richting Texel (in Zurich) werd een Hop gemeld in Groningen op ongeveer 10KM van m’n huis.

Afgelopen Donderdag (16 November 2017) toch maar de gok gewaagd om naar Texel te gaan, aangezien er al langere tijd 1 op het eiland aanwezig is……..dit keer met succes, eindelijk.
En ‘k ben er ook heeeeeel blij mee.

Buizerd – Buteo buteo

Regenwulp – Numenius phaeopus

De Regenwulp lijkt op de veel grotere gewone Wulp, maar is te onderscheiden doordat de snavel alleen aan het uiteinde gebogen is, en doordat de donkere kruin en de donkere wenkbrauwstreep van de regenwulp bij de Wulp ontbreken. De zang van de regenwulp bestaat uit een aantal lange tonen en gaat over in een luide, langgerekte triller. In de vlucht valt op dat de vleugelslag van de Regenwulp duidelijk sneller is dan de vleugelslag van de wulp.

Het voedsel van de Regenwulp bestaat voornamelijk uit wormen en insecten die met de lange snavel uit de grond worden gehaald. Ook in ondiep water doet de snavel uitstekend dienst om voedsel te bemachtigen. De Regenwulp broedt niet in Nederland, maar trekt op weg naar het overwintergebied in West-Afrika door Nederland.

Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus

Het verenkleed van het vrouwtje is voornamelijk bruin van kleur. Het middelste gedeelte van de vleugels van het mannetje zijn grijs van kleur, terwijl de punten zwart zijn. De bruine kiekendief is in de vlucht te herkennen doordat de vogel met plotselinge wendingen laag over het land zweeft. De vleugels zijn wat breder dan de vleugels van andere kiekendieven en worden tijdens het zweven schuin opgeheven gehouden, zodat een V-vorm ontstaat. De bruine kiekendief jaagt voornamelijk op prooien als kleine zoogdieren, vogels en amfibieën, waarbij de vogel zich vanuit een stootduik bovenop de prooi stort.

De bruine kiekendief leeft voornamelijk in uitgestrekte moerassen, maar door het verdwijnen van veel van deze gebieden is de vogel de laatste eeuw sterk in aantal achteruit gegaan.Balkankwikstaart – Motacilla feldegg