Sporenkievit – Vanellus spinosus

De Sporenkievit is een vrij zeldzame broedvogel van het oosten van Europa. Hij komt vooral in Afrika en het MiddenOosten voor. Het is een opvallende zwart-witte vogel van open, meestal wat droge gebieden.