Rosse Franjepoot (2017) – Phalaropus fulicaria

De rosse franjepoot is een zeldzame verschijning in ons land, met gemiddeld zo’n 10 tot 20 waarnemingen per jaar, voornamelijk langs de kust. Deze broedvogel van de arctische gebieden doet op doortrek naar het zuiden van eind oktober tot begin december ons land kortstondig aan, vaak na aanlandige stormen. Al zwemmend ronddraaiend pikken ze voortdurend links, rechts en achter zich insecten en waterbeestjes van het wateroppervlak op.

Rosse Franjepoot – Phalaropus fulicaria

Op 25-09-2015 was ik de 1ste melder/waarnemer van deze soort (dit jaar) op Texel, geeft een heerlijk gevoel om zelf een relatief zeldzaamheidje te ontdekken.

De Rosse Franjepoot verschilt weinig van de Grauwe Franjepoot, de snavel van de Rosse is korter en dikker en foerageert meer richting de diepere stukken water.