Ijsduiker – Gavia immer

De IJsduiker behoort tot de familie der duikers. Hij is de op één na grootste duiker die in Europa kan worden waargenomen. Het is een vrij zeldzame soort, die vooral langs de kust kan worden gezien, maar ook in het binnenland. Hij heeft een voorkeur voor grote, diepe en visrijke wateren en kan daar soms geruime tijd blijven bivakkeren. Per jaar worden naar schatting 10 tot 20 IJsduikers waargenomen (Bron; Algemene en Schaarse Vogels van Nederland; Bijlsma et al). In sommige jaren is de soort algemener dan in andere. In de winter van 2006/2007 werden er relatief veel IJsduikers in Nederland waargenomen en een aantal vogels bleef lang ter plaatse. Verreweg de meeste in Nederland waargenomen vogels zijn in hun eerste winterkleed.