Brilduiker – Bucephala clangula

Het mannetje van de brilduiker heeft een opvallende, zwart/witte tekening. Het vrouwtje is minder opvallend getekend, maar is toch duidelijk te herkennen aan de bruine kop. Bij beide geslachten valt de gele iris op. In de vlucht is de brilduiker te herkennen aan de snelle vleugelslag, waarbij een fluitend geluid te horen is dat veroorzaakt wordt door de slagpennen van de vleugels.

In Nederland broeden hoogstens enkele brilduikers, in Europa broeden de vogels vooral in Scandinavië en dan bij voorkeur langs heldere meren in het bos. Het nest wordt gebouwd in een boomholte. De jonge vogels laten zich, nadat ze uit het ei gekropen zijn, uit het nest vallen om de moeder meteen te volgen naar het water. In de winter trekken de vogels onder andere naar Nederland om te overwinteren op binnenwater of langs de kust.

Gestreepte Strandloper – Calidris melanotos

De gestreepte strandloper broedt in noordelijk Siberië, westelijk en noordelijk Alaska en noordelijk Canada. Het is een lange afstands trekvogel die overwintert in Australië en Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. Het leefgebied in de zomer bestaat uit arctische, vochtige en rijk begroeide toendra. In de overwinteringsgebieden verblijft de vogel in een groot aantal typen draslanden, zowel met zout, zout als brak water, zoals wadden, moerassen langs rivieren en meren, natte weilanden, lagunes en oevers van meren op hoogvlaktes tot op 4500 m boven de zeespiegel.

Waterpieper – Anthus spinoletta

Roodborst – Erithacus rebucula

Kleine Geelpootruiter – Tringa flavipes

Deze soort komt in het algemeen voor in Noord-Amerika, maar dwaalt vaak af richting West Europa.
Ze broeden in open plekken van bossen, open gebieden nabij meren tot op de Toendra’s van Alaska en centraal Canada.
In de Winter zijn ze te vinden bij modderbanken en moerasgebied.

Voor Nederland is het een zeer zeldzame soort.

Kemphaan – Philomachus pugnax

Geweldig om te zien hoe één en dezelfde soort vogel in de meest uiteenlopende kleuren en tekeningen te bewonderen zijn in ons Vogelrijk landje.

Putter – Cardeulis cardeulis

Putter – Cardeulis cardeulis

Dit mooi gekleurde vogeltje word ook wel Distelvink genoemd.