Velduil – Asio flammeus (Part 1)

De velduil heeft ook oorpluimen, maar die zijn minstens de helft korter dan die van de ransuil. De velduil heeft zijn nest op de grond tussen lage begroeiing in de duinen, op heidevelden, kwelders, hoogveen en akkers.
Velduilen jagen vaak overdag op muizen en andere kleine dieren.
Ze komen voor in heel Noord-Europa, Azië en Noord-Amerika. Vroeger was de velduil een algemene soort in Nederland maar hij is de laatste tientallen jaren flink in aantal achteruit gegaan. In ons land schommelen de aantallen rond de 100 broedparen die voornamelijk te vinden zijn op de Waddeneilanden.