Drieteenstrandloper – Calidris alba

De Drieteenstrandloper is vooral bekend van het strand, waar ze in groepjes voedsel zoeken en snel wegrennen voor de aanrollende golven. Hij is uniek onder de strandlopers omdat hij de achterteen mist. In de winter is hij overwegend wit, wat hem de wetenschappelijke naam “Calidris alba” heeft opgeleverd.

Lepelaar – Platalea leucorodia

Kanoet – Calidris canutus

Groenpootruiter – Tringa nebularia

Bonte Strandloper – Calidris alpina

Rosse Grutto – Limosa lapponica

Fuut – Podiceps cristatus

Krombekstrandloper – Calidris ferruginea


Paarse Strandloper – Calidris maritima