Siberische Braamsluiper – Sylvia althaea blythi

De Siberische Braamsluiper broedt in Siberië Oostwaarts, Zuid tot de Noordelijke Altai en Oost tot in Noordelijk Mongolië.
En overwintert Zuidelijk in Azië, mogelijk in Arabië of op het Indische Suncontinent.